امروز مفتخریم که در صددیم از استاد حلی که از مرمتگران و معماران سنتی ایران است با حضور کارشناسانی که شناخت بیشتری از ایشان دارند، تجلیل کنیم. بیش از 70 خانه تاریخی توسط استاد حلی مرمت شده است، همچنین از کارهای ارزشمندی که میتوان از آن یاد کرد، شاگردانی هستند که توسط ایشان تربیت شدند و د...