banner banner
معماری برای زیستن

معماری برای زیستن

معماری در قلمرو زندگی و نیازهای زیستن پاسخگوی نیازهای فضایی و مکانی زیست بشر توام با شیوه زندگی زمان بیش از آنکه به فرم بنگرد ، به مفهوم می اندیشد و مفهوم واقعی آن تامین نیازها در چگونه زیستن است.

معماری منبعی است بی منتها که جوهره فضا و مکان ،خلوص و تنوع در سازماندهی فض...

ادامه مطلب
معمار و معماری

معمار و معماری

اولین گروههای شناخته شده بشر قبل از تاریخ آریایی ها قومی بودند که از 6000 سال قبل از میلاد در فلات ایران ساکن شدند و در دهکده های کوچک و پراکنده، در این سرزمین پهناور می زیستند.

ادامه مطلب