بناهای زیر تعدادی دیگر از ساختمانهای تلفیقی معماری سنتی و مدرن در شهرستان کاشان می باشد که توسط استاد حلی طراحی و اجرا شده است.

سردرب دبیرستان محتشمی

(تلفیق معماری سنتی و مدرن )

(تلفیق معماری سنتی و مدرن )

ساختمان پزشکان سپاه پاسداران

حسینیهپادگان آیت الله کاشانی

(تلفیق معماری سنتی و مدرن )

آبخوری

(تلفیق معماری سنتی و مدرن )

شرکت آب و فاضلاب شهرستان کاشان

(تلفیق معماری سنتی و مدرن )

بیمارستان مسلم بن عقیل

(تلفیق معماری سنتی و مدرن )

آرامگاه بانی احداث بیمارستان مسلم بن عقیل مرحومحاج آقای جوانمردی

(تلفیق معماری سنتی و مدرن )

ساختمان شرکت فرش

(تلفیق معماری سنتی و مدرن )

هتلو دفتر هواپیمایی سفردوستان

آرامگاه مهندس افسری موسس دانشکده معماری کاشان

(تلفیق معماری سنتی و مدرن )

دبیرستانکتابچی

(تلفیق معماری سنتی و مدرن )

سوله ورزشی دبیرستان کتابچی

(تلفیق معماری سنتی و مدرن )

سردرب ورودی سالن ورزشی دبیرستان کتایچی

(تلفیق معماری سنتی و مدرن )

ساختمان کارگاهی دبیرستان کتابچی

(تلفیق معماری سنتی و مدرن )

زیارت امامزاده هادی فین

صحنمسجد سلمان کاشان

(تلفیق معماری سنتی و مدرن )

منزل مسکونی معمار حلی

(تلفیق معماری سنتی و مدرن )

این بنا منزل مسکونی معمار حلی می باشد که به دلیل علاقه بسیار زیاد ایشان به فضاهای آرامبخش سنتی و نیز نیازهای زندگی امروز

به صورت تلفیقی از معماری سنتی و مدرن بنا نهاده شده است.

این ساختمان توسط خود ایشان طراحی و اجراشدهو اجرای آن یکسال تمام بطول انجامیده است.

ضمنا سازه این بنا تماما بصورت اسکلت فلزی و سقفتیرچه و بلوکمی باشد.

-نمایی از سالنپذیرایی-

-نمای سنتی داخلی و بخش نهار خوری-

(تلفیق معماری سنتی و مدرن )

-کفسازی زیر گنبد و وید-

(تلفیق معماری سنتی و مدرن )

-وید وطبقه اول-

(تلفیق معماری سنتی و مدرن )

-نمای زیرین گنبد-

(تلفیق معماری سنتی و مدرن )

-نمای زیرین گنبد-

-آشپزخانه-

(تلفیق معماری سنتی و مدرن )

-راهرو و استفاده بخشی ازآن به عنوان جا لباسی-

(تلفیق معماری سنتی و مدرن )

(تلفیق معماری سنتی و مدرن )

-آینه کاری روشویی-

مهمانسرای اختصاصی ایران گلاب

وبلای مهندس احمدزاده واقع در روستای مرق

کارخانه سنگ فراز

مسجد محمدی

حسینیه شاهزاده محسن روستای ارمک

امامزاده ولی بن موسی الکاظم (ع) راوند