کد کتاب

شماره ثبت

کد رده بندی : 700

عنوان : هنرها

عنوان کتاب

نویسنده

مترجم

1

35001

تاریخ هنرمدرن

ه.ه.آرناسون

مصطفی اسلامیه

2

35002

نمادهاونشانه ها

آلفر دهومنهگر

علی صلحجو

3

3503

کاشی کاری ایران

محمودماهرالنقش

4

35004

"

"

5

35005

"

"

6

35006

"

"

7

3507

"

"

8

35008

کاشی کاری ایران گلچین معقلی

حسین زمرشیدی

9

35009

طاق وقوس درمعماری ایران

"

10

35010

اسلیمی وختایی گلهای شاه عباسی

ارنست کونل

هادی اقدسیه

11

35011

کاشی کاری ایران خط معقلی

حسین زمرشیدی

12

35012

هنرگره سازی درمعماری درودگری

جوادشفاعی

13

35013

نقش آجروکاشی درنمای مدارس

حسین زمرشیدی

14

35014

گره وکاربندی

اصغرشعرباف

15

35015

هنرگره سازی درمعماری ودرودگری

جوادشفاعی

16

35016

"

"

17

35017

"

"

18

خانه هنرمندان کاشان

hellimemar@

03155224868​

kashanart@gmail.com

کاشان-خیابان علوی-خانه تاریخی تاج©تمام حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به خانه هنرمندان کاشان است.
طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع