کد کتاب

شماره ثبت

عنوان کتاب

نویسنده

مترجم

1

35864

الجماهرفی الجواهر

محمدبیرونی

یوسف الهادی

2

35865

خوزستان وتمدن دیرینه آن (جلد1)

ایرج افشارسیستانی

3

35866

" " (جلد2)

"

4

35867

علوم محضه ازآغازصفویه تاتاسیس دارالفنون

مهدی محقق

5

35868

زمین درفضا

محمدرضازندمقدم

6

35869

زیرآسمان ایران

7

35870

"

8

35871

حالت مایع

ج ا پری

احمدیزدانی

9

35872

اسرارکیهان

بهنام محمدپناه

10

35873

علوم ترسناک درموردنیروها

نیک آرنولد

محمدمزنیانی

11

35874

" " زمان

"

"

12

35875

" " شوک الکتریسیته

"

"

13

35876

" " دانشمندان زحمت کش

"

"

14

35877

" " جانداران سمی

"

دسته بندی تعداد اشعار

خانه هنرمندان کاشان

hellimemar@

03155224868​

kashanart@gmail.com

کاشان-خیابان علوی-خانه تاریخی تاج©تمام حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به خانه هنرمندان کاشان است.
طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع