کد کتاب

شماره ثبت

عنوان کتاب

نویسنده

مترجم

1

35331

درمان گیاهی

دکترغیاث الدین جزائری

2

35332

دردهای کمروپشت

مهدی بنایی

3

35882

بسته بندی

ادواردوینسون

مریم مدنی

4

35883

"

"

"

5

35884

گسترده مدیریت درصنعت درونکردها

محمدعلی حاتمی صادق

6

35885

" " کارکردها

"

7

35886

ارزیابی ومدیریت ریسک

مهندس نجف قراچورلو

8

35887

هماتولوژی

هارسیون

شهلاحاجی عسگری

9

35888

اصول ومبانی ایجادوبهبودتیم های سازمانی

مایک وودکاک

احمدبیان معمار

10

35889

گستره مدیریت درصنعت رویکرد

محمدعلی حاتمی صادق

11

35897

رمزورازجوانی وسلامتی

دکترمحمددریایی

12

35896

مروری برتاریخ ومبانی طب سنتی اسلام وایران (جلد1)

13

35891

بسته بندی

ادواردوینسون

مریم مدنی

14

35890

طراحی اجراوارزشیابی آموزش خانواده

محسن طالب زاده

دسته بندی تعداد اشعار

خانه هنرمندان کاشان

hellimemar@

03155224868​

kashanart@gmail.com

کاشان-خیابان علوی-خانه تاریخی تاج©تمام حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به خانه هنرمندان کاشان است.
طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع