هنرمندان آواز و موسیقی کاشان

اسامی هنرمندان در رشته آواز و موسیقی به ترتیب حروف الفبا

ردیف

نام خانوادگی و نام

ردیف

نام خانوادگی و نام

ردیف

نام خانوادگی و نام

1

آرمین علی

36

سعادت نیا علی رضا

71

محزون کاشانی محمد

2

افضلی

37

سعادت نیا سعید

72

مزرعتی امیر

3

آقایی وحید

38

سعادت نیا محمد

73

مرکزی هوشنگ

4

آقایی محمد جواد

39

سعادت نیا جواد

74

مسعودنیا حسین

5

آقایی جهان

40

شاکری مجید

75

مشجری حسین

6

آقایی حمزه

41

شبانی

76

معمار نژاد مرتضی

7

آقایی قمصری سجاد

42

شب خوان حسن

77

معمار نژاد کریم

8

امامیان سید جواد

43

شکیب محمد

78

معمار نژاد محمد

9

امامیان سید جعفر

44

شیخ زاده ابوالفضل

79

معمار نژاد دانیال

10

ایرانی سید محمد

45

شیوا پور حمید

80

معنوی حسین

11

برادران

46

صادق پور امین

81

ملایی برزی یاسر

12

برقی فرشاد

47

صحرا گرد حمید

82

ملایی برزی مقداد

13

بلند نظر امیر

48

صانعی سید محمد جواد

83

ملایی برزی مهدی

14

بهنیا محمد مهدی

49

صائمی علی

84

میلادی محمد

15

تاری مهدی

50

طبیعی علی

85

ناصح جواد

16

تیمور زاده عباس

51

صدری حبیب

86

ناظمی حسین

17

حسینی پویا

52

طلایی حمید رضا

87

نور محمد محمد حسین

18

حلی سید احمد

دسته بندی تعداد اشعار

سایت خانه هنرمندان کاشان

اطلاعات تماس

03155224868​

kashanart@gmail.com

کاشان-خیابان علوی-خانه تاریخی تاج



©تمام حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به خانه هنرمندان کاشان-خانه تاج است.
طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع