(همکاران ما در خانه هنرمندان کاشان)

مدیر مسئول خانه هنرمنداناستاد سید اکبر حلی

مدیر داخلی آقای سید ماشاالله ولی زاده

روابط عمومی و مستند سازی سرکار خانم موسی نژاد

مسئول اشیا و اموال آقای سید مهدی حلی

مسئول امور گرافیکیآقای امیر ملکی

مشاور امورتاریخی و فرهنگی آقای مهندس سیف الله امینیان

مسئول هنرهای آیینی آقای امیر مقامی

مسئول آواز و موسیقیاستاد سید احمد حلی

مشاور ادبی استاد صائم کاشانی

مشاور تاریخ و ادبیات استاد عاطفی

مشاور امور قرآنی و کتابخانه آقای مهندس مهدی هوشمندی نژاد

همکاران حفاظت و خدمات آقای سید علی ولی زاده

مدیریت سایتاینترنتیمهندس سید جواد حلی

(اساتید و هنرمندان شاغل و مرتبط با خانه هنرمندان)

خوشنویسی استاد سعید کاظمی- سرکار خانم معتمدی

نقاشی رنگ روغن استاد مهدی اسدزاده- سرکار خانم سلیمی نژاد- استادمرتضی شعبانی

تذهیب استاد مهدی ایرانی

کاشیکاری و کاربندیاستاد ماشاالله باباییان- سرکار خانم صادقی

مجسمه ساز و نقاش استاد محمد چوپانی - سرکار خانم شریفی نژاد

طراحی و بافت فرش(شرکت زروان) استاد امیر افسری کاشانی-مهندس امین محبوب-مهندس محمد مهدی مهندس

درودگری و منبت و معرق استاد شفایی - استاد حدادیان

مجسمه سازی فلزی استاد امیر دانش پور

کتب تاریخی و اسناد خطی استاد افشین عاطفی

موسیقی استاد مزرعتی

شرکت اطلاع رسانی و گردشگری کاشان شهر آفتاب (مدیر عامل)مهندس میثم کفیل