آیین های قبل از اسلام در کاشان

آیین های بصری کاشان آیین های نوایی کاشان :
1- صله رحم1- نقاره زنی
الف – عید نوروز 2- مرشدی
ب – مراسم عقد کنان 3- لالایی
ج – مراسم جشن عروسی 4- شاهنامه خوانی
د - شب یلدا 5- حماسه خوانی و نقل حماسی
ه – عیادت از بیماران6 - قصه گویی
و – از عزا در آوردن 7- جارچی
ز – جشن زایمان
2- ذبح قربانی
3- نذورات
4- خاک بر سر پاشیدن
5- سفره هفت سین
6- سیزده بدر
7- آب ریزان
8- چهارشنبه سوری
9- مراسم خواستگاری
10 معرکه گرفتن
11- هوم بابایی ( هان بابایی )