موسسین :اکبر رضوانیان - محمود ساطع

مدیر :محمود ساطع

دفتر انجمن:خانه تاریخی لاجوردی

زمان تشکیل جلسات :پنجشنبه ها

مکان تشکیل جلسات :خانه تاریخی لاجوردی

دیگر فعالیت ها:

کارگاه تءاتر - یکشنبه و سه شنبهو جمعه ها

کارگاه تخصصی داستان کوتاه و سینما - دوشنبه ها