استاد سید سعید کاظمی

متولد :1/7/1348

محل تولد : کاشان

نام پدر : سید علی

رشته هنری : خوشنویسی

رشته تخصصی : نستعلیق ، ثلث ، شکسته

مدیر و موسس آموزشگاه آزاد هنری مولانا (خوشنویسی) درجه یک

مدرس انجمن خوشنویسان شعبه کاشان 1372 الی 1378

سرپرست شعبه خوشنویسی کاشان 1375 الی 1378

مدیر امور اداری شرکت اسیکرااتوالکریک ایران 1383 الی 1384

مدیر امور اداری شرکت توبا الکتریک تهران 1382 الی 1383

اساتید :

استاد زین العابدین اسماعیلی (نستعلیق)

استاد احمد عبدالرضایی(نستعلیق ثلث )

استاد موحد حسینی (نستعلیق ثلث )

استاد غلام حسیین امیر خانی نستعلیق)

استاد جاسم نجفی عراقی (ثلث)

فارغ التحصیل انجمن خوشنویسان ایران سال 72

مدرس دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان از سال 1376 تا کنون

برپایی نمایشگاه های انفرادی

تهران – فرهنگ سرای اشراق (طبیعت) بهمن 76

تهران – فرهنگ سرای شفق (دانشجو) اسفند 76

کاشان- تالار فرهنگ تابستان 76

کاشان – نگارخانه آزادی تیرماه 80

نمایشگاه گروهی:

شرکت در اولین جشنواره بین المللی جهان اسلام 75

شرکت در جشنواره حکیم الهی قمشه ای شهر رضا در سال 77 و کسب رتبه دوم خط شکسته

شرکت در جشنواره های رضوی یزد

شرکت در جشنواره خوشنویسان کاشان 76 و کسب رتبه اول خط نستعلیق

شرکت در جشنواره خوشنویسی (هل اتی ) کاشان 1386 و 1387

شرکت در جشنواره خوشنویسی (ازملکوت تا ملکوت ) کاشان 1387

آثار :

کتابت هشت کتاب سهراب سپهری به خط شکسته (چاپ نشده)

کتابت کتاب وحی منزل سروده سید رضا میر جعفری 3000 بیت

تالیف جزوه آموزشی خط تحریری

تالیف جزوه آموزشی خط ریز تحریری دوره پیشرفته

تالیف جزوه آموزشی خط نستعلیق

نوشتن حدود 1500 متر کتیبه به خط ثلث

کتابت مقدمه کتاب نیاسر کهن باغ شهر ایران در 10 صفحه به خط شکسته