استاد محمد آقا معمار معروف به محمد آقا پدر

فرزند: مرحوم علی رضا معمار

شغل : درودگر

متولد : بهمن ماه 1304 ه.ش

شماره شناسنامه : 7057

محل تولد : کاشان

میزان تحصیلات : پنجم ابتدایی

محل سکونت : کاشان - خیابان راه آهن – کوچه وکیلی

محل کارگاه درودگری : کاشان - خیابان محتشم مقابل کوچه سرپله

زمان فوت : 25/10/1366 ه.ش

محل دفن : مزار دشت افروز کاشان

اساتید : استاد ماشاا... کارگر ( ابوی مرحوم استاد علی محمد کارگر )

استاد رضا نجار زاده

شاگردان : استاد علی ستار

استاد محمد آقا طیبه

استاد اکبر رزاقی

آثار : گره چینی – آلات و لغت درب اصلی زیارت راوند

درب اصلی زیارت محمد هلال آران

درب ورودی زیارت پنجه شاه کاشان ( مجاور آرامگاه آیت اله مدنی ) - کاشان

درب خانه حاج حسین اصفهان ( درب ورودی سرسرا پله به سالن ) - کاشان

درهای باغ حاج حسین خداداد ( موزه ساعت ) – شمیران- تهران

خانه حجاریان – کاشان

خانه طالبیان – کاشان

درب اصلی و کل دربهای آرامگاه آیت اله یثربی – کاشان

درهای کاخ گلستان - تهران

درب های مسجد لار شیراز

درب های مسجدی در اصفهان

درب های زیارت نصرآباد

زیارت علی ابن مهزیار (سبزقبا ) - دزفول

انواع هنرهای استاد : معرق , منبت , طراحی نقشه های ساختمانی , بنایی

گروه تحقیق : استاد معمار سیّد اکبر حلّی - سرکار خانم موسی نژاد

منابع تحقیق : آقای امیر معمار ( فرزند ایشان ) – خانم عزت معمار( همسر ایشان ) – آقای امیر معماری ( برادر زاده ایشان ) -استاد جواد شفایی - استاد حسن تسلطی مجدد