به منظور مشارکت در اعتلای فرهنگ و هنر و تمدن دیرینه کشور و آشنایی با هویت ملی و مذهبی و تاریخی شهر کاشان و ارج نهادن و زنده کردن نام هنرمندان این دیار در مرداد ماه 1383 این خانه متروکه اما مملو از صفا و سادگی مرمت و بازسازی و و برای هنرمندان آماده شد.