عباس کیمنش (( مشفق کاشانی )) در سال 1304 در شهر کاشان به دنیا آمد . تحصیلات خود را تا اخذ درجه فوقلیسانس از دانشگاه تهران ادامه داد و مدت 37 سال در آموزش و پرورش خدمت کرد و هم اکنون ریاست هیئت مدیره انجمن شاعران ایران را به عهده دارد.
آثار او شامل ده‏ها کتاب است که در تذکرة «خلوت انس» به تفصیل آمده است و تنها به آوردن بعضی از آثار او اکتفا می‏شود.

اشعار

1- ”صلای غم” تضمین 12 بند محتشم کاشانی

چاپ اول در سال 1323 کتابفروشی اسلامیه تهران

چاپ دوم در سال 1345 سازمان آهنگ

چاپ سوم و چهارم در سال 1368 – 1369 با خط استاد اجلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

2- ” خاطرات” سال 1324 کتابفروشی سعادت کاشان
3- ”سرود زندگی” سال 1342 کتابفروشی زوار تهران
4- ”شراب آفتاب” سال1342 کتابفروشی زوار تهران
5- ” آذرخش” گزینه اشعار سال 1365 نشر کیهان
6- ”مجموعه آینه خیال” سال 1372 نشر کیهان
7- ”بهار سرخ سرود” چاپ اول و دوم سال 1373 حوره هنری
8-هفت بند التهاب” چاپ اول و دوم به ترتیب 1375 – 1376 انتشارات سپاه
9-”نقشبندان غزل” سال 1365 نشر کیهان
10-” انوار15خرداد” سال 1365 نشر اطلاعات
11- ”خلوت انس” سال 1368 انتشارات پاژنگ

آثاری که با همکاری استاد محمود شاهرخی انجام گرفته است

12-”مجموعه شعر جنگ” سال 1376 نشر امیرکبیر
13- ”جمعه خونین” سال 1367 نشر سروش
14- ”سوگنامه امام” سال1369 نشر سروش
15- ”سیمای محمد(ص)در آیینه شعر” چاپ اول1370 – چاپ دوم 1374 نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
16-” شعرشهادت” سال 1376 نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

17-”آیینه آفتاب” سال 1369 نشر اسوه

18-”آیینه ایثار” سال 1372 نشر اسوه

19- ”آیینه رجاء” سال 1372 نشر اسوه

20-”آیینه صبر” سال1372 نشر اسوه

21-”آیینه عفاف” سال1372 نشراسوه

تصحیح دیوان:

"دیوان حاج سلیمان صباحی بیدگلی" با همکاری زنده یاد پرتو بیضایی سال 1340 کتابفروشی زوار تهران