استادمحمد خادم الفقراء

متولد:1357

نام پدر : مسعود

محل متولد :کاشان

مدرک تحصیلی : فوق دیپلم عمران

رشته هنری : نقاشی ایرانی

رشته تخصصی : مینیاتور

اساتید :

استاد مهرداد ختایی

استاد محسن بسیجی

استاد مهرنوش حریرچی

فعالیتهای هنری

برگزاری نمایشگاه دائمی در خانه هنرمندان کاشان

برگزاری اولین نمایشگاه نگارگری در کاشان – 1383

برگزاری نمایشگاه نگارگری –خانه تاریخی عامریها 1382

تالیف جزوه آموزش تئوری نگارگری ایرانی

دبیر اولین نمایشگاه نگارگری در کاشان 1383

برگزاری 4 دوره نمایشگاه نگارگری به همراه هنرجویان فرهنگسرای معراج

تدریس در فرهنگسرای معراج 1378-1385

تدریس در سازمان صنایع دستی استان اصفهان 1383

شرکت در نمایشگاه صنایع دستی هنرمندان کاشان در خانه هنرمندان کاشان 1387

شرکت در نمایشگاه هنر آثار هنرمندان کاشان به مناسبت ایام نوروزدر خانه هنرمندان کاشان 1389

شرکت در نمایشگاه قرآنی بینات کانون عترت دانشگاه پیام نور کاشان 1387