آقای امیر حسین نوری

متولد:30 شهریور 1365

نام پدر : محمدرضا

محل متولد : کاشان

مدرک تحصیلی : کارشناسی گرافیک

رشته هنری : گرافیک

رشته تخصصی : گرافیک

اساتید :

استاد عرفان

استان مهدی اسدزاده

استاد رضا عابدینی

استاد آریا

فعالیتهای هنری

تدریس طراحی پوستر و آرم

شرکت در نمایشگاه و چاپ آثار در کتاب نخستین نمایشگاه اسماء الحسنی – خانه هنرمندان ایران - تهران

شرکت در نمایشگاه و چاپ آثار در کتاب دومین نمایشگاه اسماء الحسنی –خانه هنرمندان ایران --تهران