آقای مهندس کاظم امین محبوب

متولد: 1357

نام پدر : حسن

محل متولد : فردوس

مدرک تحصیلی : لیسانس کارشناسی فرش

رشته هنری : فرش

رشته تخصصی : طراحی و بافت تابلو فرش

موسس و مدیر شرکت طراحی و تولید و آموزش تابلو فرش و کف فرش زروان در خانه هنرمندان کاشان

اساتید :

استاد امیر حسین افسری

استاد امیر حسین کریم پور

فعالیتهای هنری

شرکت در نمایشگاه فرش کاشان بصورت غرفه فعال در زمینه طراحی و تولید فرش 84-86

دستیار اول تحقیق فرش بلوچ تحت نظارت مرکز ملی فرش ایران

دستیار اول تحقیق فرش عرب و خراسان تحت نظارت مرکز ملی فرش ایران

عضو هیت علمی و مجری سایت www.RugArt. ir

برپایی کارگاه های بافی در جهاد سازندگی کاشان

برپایی کارگاه های بافی در اداره تعاون روستایی کاشان

برپایی کارگاه های بافی در کمیته امام خمینی کاشان

برپایی کارگاه های آموزشی طراحی ، تولید و بافت تابلو فرش در خانه هنرمندان کاشان از سال 1385 تا کنون

شرکت در نمایشگاه صنایع دستی در خانه هنرمندان کاشان 1387

شرکت در نمایشگاه قرآنی بینات کاشان1387

دارای مجوز طراحی و تولید فرش از اداره بازرگانی کاشان

دارای مجوز طراحی و تولید فرش دست باف از سازمان میراث صنایع دستی و گردشگری کاشان

دارای مجوز طراحی و تولید فرش از دانشگاه کاشان

استاد رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس به مدت 4 سال

استاد دانشگاه فارسان شهرکرد به مدت 2 سال

استاد دانشگاه علمی کاربردی آران و بیدگل به مدت 3 سال

استاد دانشگاه کاشان به مدت 3 سال

شرکت در نمایشگاه صنایع دستی هنرمندان کاشان در خانه هنرمندان کاشان 1387

شرکت در نمایشگاه هنر آثار هنرمندان کاشان به مناسبت ایام نوروز 1389

شرکت در نمایشگاه قرآنی بینات کانون عترت دانشگاه پیام نور کاشان 1387