سرکار خانم مهدیه شیله باف

متولد: 22 بهمن 1357

نام پدر : عبدالحسین

محل متولد : تهران

مدرک تحصیلی : کاردانی در رشته فرش

رشته هنری : نقاشی ایرانی

رشته تخصصی : نگارگری (تذهیب ، تشعیر ، گل و مرغ)

اساتید :

استاد مجید صادق زاده نگارگری (مینیاتور ، تذهیب و تشعیر)

فعالیتهای هنری

80-79 نمایشگاه انفرادی در نگارخانه آزادی

81-80 نمایشگاه مشترک با آقای محمد خادم الفقرا در خانه تاریخی عامری ها

82-81 نمایشگاه انفرادی در خانه تاریخی عامریها

84-83 نمایشگاه گروهی در نگارخانه کوثر اصفهان (نقش جهان ) زیر نظر استاد صادق زاده)

اسفند 88 داور بخش فرهنگی هنری در رشته صنایع دستی به اتفاق جناب آقای هادی حدادی

اردیبهشت 89 داور پنجمین جشنواره مهارت های کارو دانش در استان اصفهان

سالل 87 داور مسابات تذهیب ادره ارشاد اسلامی

طراح سولات 5 دوره امتحانات نهایی استان اصفهان در رشته نگارگری

تشکیل کارگاه هنری در خانه هنرمندان کاشان