استاد حسین زارعی

هنرمند کاشی کار وکاشی ساز

متولد:1353

نام پدر : عباس

محل متولد : کاشان

مدرک تحصیلی : سیکل

رشته هنری : صنایع دستی

رشته تخصصی : سفال و کاشی

اساتید :

استاد مقصود پاشایی (سفال)

استاد روح ا... مهری (سفال)

استاد عباس زارعی - پدر ایشان - (کاشی )

استاد حاج عباس قلمانی (کاشی )

استاد حاج علی معماری (کاشی )

مرحوم استاد حاج علی مقضی (کاشی )

استاد عباس عصار (کاشی )

فعالیتهای هنری

کسب مدرک هنری از اداره میراث فرهنگی استان اصفهان

آموزش به هنرجویان علاقه مند به سال در کارگاه هنرهای صنایع دستی میراث فرهنگی و مرکز آموزش صنایع دستی

فراگیری آموزش کاشی کاری معرق در مسجد چهارباغ افهان نزد مرحوم استاد حاج علی مقضی

مرمت کاشی کاری مسجد آقا بزرگ به عنوان استاد کار از طرف سازمان میراث فرهنگی کاشان

فراگیری کاشی سازی در کاشی سازی آستان قدس رضوی مشهد سال75

استخدام رسمی در سازمان میراث فرهنگ کاشان سال77

راه اندازی کارگاه سفال گری و کاشی سازی در کاشان از سال 1387 تا کنون