استاد ماشاا... گلشنی مقدم

متولد:1333

نام پدر :اسدا...

محل متولد : کاشان

مدرک تحصیلی : فوق دیپلم

رشته هنری : موسیقی

رشته تخصصی : نی

اساتید :

استاد کیانی نژاد

فعالیتهای هنری

اجرای برنامه های موسیقی به مناسبت های مختلف در هیئت های مذهبی ، ادارات و موسسات