استاد علی صائمی

متولد:1333

نام پدر :ابوالقاسم

محل متولد : کاشان

مدرک تحصیلی : ابتدایی

رشته هنری : موسیقی

رشته تخصصی : تنبک

اساتید :

استاد معافی

استادشاپور نیاکان

استاد پورمند

فعالیتهای هنری

تدریس موسیقی در مرکز آموزش موسیقی اداره فرهنگ و هنر کاشان سال 53

تدریس تنبک در آموزشگاه های موسیقی کاشان از سال 68