استاد محمد خواجه امیری

متولد:1334

نام پدر : یحیی

محل متولد : کاشان

مدرک تحصیلی : دیپلم

رشته هنری : موسیقی

رشته تخصصی : آواز

استاد.

استاد سید احمد حلی

فعالیتهای هنری

اجرای برنامه های موسیقی به مناسبت های مختلف در هیئت های مذهبی ، ادارات و موسسات کاشان