استاد حسن حیدری

متولد: 1329

نام پدر :ماشاا...

محل متولد : کاشان

مدرک تحصیلی : فوق دیپلم

رشته هنری : موسیقی

رشته تخصصی : نی

اساتید :

استاد عبدی

استاد شیرزاد

فعالیتهای هنری

همکاری با صدا و سیما جهت تولید موسیقی برنامه کاروانسراهای ایران

اجرای برنامه های موسیقی به مناسبت های مختلف در هیئت های مذهبی ، ادارات و موسسات کاشان