استاد سید محمود علوی نیا

متولد:1330

نام پدر :مصطفی

محل متولد : کاشان

مدرک تحصیلی : لیسانس ادبیات

رشته هنری : ادبیات- شاعر

رشته تخصصی :نظم و نثر

عضو کانون نشر فرهنگ اسلامی کاشان

اساتید :

استاد دکتر اصغر دابه

استاد مرحوم دکترطباطبایی اردکانی

استاد دکتر حسینی

استاد دکتر شکری

فعالیتهای هنری

چاپ اشعار در کتاب برگزیده اشعار باعنوان خندان گریستم

چاپ آثار در کتاب های آیینی تالیف آقای جعفر رسول زاده

تالیف کتاب اشعار باعنوان رویای چوبی

تالیف کتاب اشعار باعنوان به دست باد می سوزم