.

دهمین سمپوزیوم بین المللی مرمت معماری استانبول نوامبر 2018 برگزار شد.

.