استاد سید محمد ایرانی

متولد:1330

نام پدر :سید عباس

محل متولد : آران و بیدگل

مدرک تحصیلی : دیپلم

رشته هنری : موسیقی

رشته تخصصی : آواز

استاد :

استاد سید احمد حلی

فعالیتهای هنری

اجرای برنامه های موسیقی در برنامه شاخه طوبا در رادیو

اجرای برنامه های کر در رادیو

اجرای برنامه سحر ماه رمضان رایو که به همت استاد سید احمد حلی و مرحوم صبح دل اجرا شد

اجرای برنامه های موسیقی به مناسبت های مختلف در هیئت های مذهبی ، ادارات و موسسات کاشان