مردم کاشان در مرمت و احیاء بناهای تاریخی شهرستان از دیگر شهرهای کشور پیشی گرفتند.

در راستای مرمت و باز سازی بیش از ده بنای تاریخی کاشان توسط دولتمردان و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و هیئت امناء مرمت و بازسازی ابنیه تاریخی این منطقه بالاخره ، فرهنگ مرمت و احیاء بناهای تاریخی شهر ، درون اقشار مختلف مردم جایگاه ویژه ای برخود گرفت و تاکنون ده ها خانه ارزشمند تاریخی ، متروکه و بعضا مخروبه در بافت تاریخی این دیار با هزینه شخصی مردم خریداری، مرمت و بازسازی شده است و به اکثر آنها کاربری فرهنگی هنری و اجتماعی داده می شود

کاشان با هفت هزار سال پیشینه تاریخی به دست فراموشی سپرده می شد و بافت تاریخی ارزشمند آن با صد ها بنای با عظمت قدیمی که هرکدام گوهری گرانبها در نگین افتخار آفرین دارالمومنین کاشان بودند یکی پس از دیگری نابود می شدند و متاسفانه این فرهنگ باطل تا آنجا پیش رفته بود که گاهی اساتید و معماران شهر نیز در تخریب آثار هنری و فرهنگی نقش داشتند و تبلیغات سوء و شناخت باطل برخی باعث می شد که اگر بنایی را مرمت می کردیم غالباً آن را مضحکه خود قرار می دادند .

بحمدالله از برکات انقلاب اسلامی و همت والای دولت مردان و سازمان میراث فرهنگی و هیئت امناء مرمت و باز سازی بناها به ویژه در 15 سال گذشته آنچنان فرهنگ سازی شد که تفکر و فرهنگ قبلی را دگرگون ساخت و در کاشان انقلابی بوجود آورد که نتیجتاً مردم کاشان در مرمت و بازسازی و احیاء بناهای تاریخی شهرستان از دیگر شهرهای کشور پیشی گرفتند و تعداد زیادی از خانه های تاریخی توسط افراد علاقه مند به تاریخ و فرهنگ اجدادشان و برخی انجمن ها و مجامع مردمی دوستار میراث فرهنگی با هزینه شخصی خودشان خریداری شد و تحت نظارت اداره میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی کاشان با هزینه و اقدامات مردمی مرمت و باز سازی و بعضاً راه اندازی شده است که تعدادی از آنهارا مشاهده می کنیم

1- دانشگاه کاشان : خانه تاریخی عطارها

2- مجتمع رزمندگان روح ا... : خانه تاریخی حاج قربان در بلوار نماز

3- انجمن جوان سهراب سپهری : خانه تاریخی احسان

4- شرکت دنیای مس توسط آقای مهندس عروجی : خانه تاریخی فاضل

5- خانه هنرمندان کاشان توسط سیداکبرحلی : خانه تاریخی تاج

6- صنف بناها و کارگران ساختمانی کاشان : خانه تاریخی آبخش

7- سرکارخانم مهندس شعله بلوچ : خانه تاریخی طهامی

8- جناب آقای مهدی هاشمی : خانه تاریخی حاج حسین رفاهی

9- بنیادفرهنگ کاشان توسط جناب آقای مهندس حسین محلوجی : خانه تاریخی شریفیان

10- آقای محمد سهی : خانه تاریخی مظفری

11- آقای مهندس مدرسیان خانه تاریخی نشاسته گیر

12- مؤسسه فرهنگی حوزه علمیه امام خمینی : خانه تاریخی هاشمی

13- مهد قرآن کریم کاشان : خانه تاریخی کتابچی

14- دارالقرآن کاشان : خانه تاریخی اصفهانیان

15- حاجی آقای مشکی : خانه تاریخی مشکی (موزه مردم شناسی )

16- شورای اسلامی وانجمن دوستداران میراث فرهنگی روستای علی آباد : خانه تاریخی باغ عمارت علی آباد

17- شورای اسلامی روستای کله : زادگاه کمال الملک نقاش کاشانی در روستای کله

18- آقای مهندس خوش نویس : خانه تاریخی روئین تن

19- آقای مهندس اردهالی و آقای مهندس امامیان : خانه تاریخی بافنده

20- آقای کاشانی :خانه تاریخی کاشانی

سید اکبرحلی

معمار مرمت بناهای تاریخی کاشان