برای عزیزان لازم به ذکر است عملیات مقاوم سازی فوق الذکر خاص یکپارچه سازی بام خانه های تاریخی است که درصد بسیار بالایی ازفشار افقی طاق ها ی قوسی را نیز خنثی کرده است و از رانش افقی طاق ها و ایجاد ترک خوردگی و شکاف در سقف جلوگیری می نماید و در برابر زلزله نیز اگر حتی دو دیوار فضایی فرو ریزد سقف همچنان پایدار می ماند.

جهت استحضار عزیزان و کاربران محترم می رساند که دیتیل های اولین نمونه اجرا شده در کاشان در سال1385 طی جلسه ای مفصل با حضور اساتید بزرگ سازه جناب دکتر تهرانی جناب دکتر ثابت و جناب مهندس چراغی و تعدادی از کارشناسان اداره میراث فرهنگی در خانه تاریخی منوچهری کارشناسی شده و مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و نهایتا تایید شد.این شیوه نیز در سل 1388 در همایش بزرگ نقد مرمت سازمان میراث فرهنگی کشور و در اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی بناهای تاریخی جهان سال1395 در تبریز و همچنیندر دو همایش 25 و 26 ژانویه 2017 در لندن مورد استقبال کارشناسان خارجی و داخلی قرار گرفته است.در عین حال بدون شک نقد و بررسی سازنده کار تجربی اینجانب(سید اکبرحلی) و ارائه راهکار منطقی و شیوه های اجرا شده دیگر علمی و عملی در پی و دیوار و سقف ابنیه تاریخی به تجربه ناچیز حقیر افزوده و خدمت به جامعه معماری و ارزشهای تاریخی میهن اسلامیان خواهد بود.

بررســـی مراحــل مقــــاوم ســـازی بـــام

1- اولین مرحله آوار برداری و سبک سازی پشت بام از خاک های انباشته شده در سالیان طولانی می باشد.

2- پوشش و بازسازی سقفهای تخریب شده سقف